Εκτύπωση αυτής της σελίδας
  • Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021

 

Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος  αναζητά πτυχιούχο τεχνολόγο μηχανικό (ΤΕΙ), για θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης,με τα κάτωθι προσόντα κατεύθυνσης:

-Μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων, ναυπηγομηχανικών ή άλλης ισότιμης σχολής. 

-Κάτοχος άδειας οδήγησης Α και Β κατηγορίας.

-Άριστη ικανότητα επικοινωνίας & συνεργασίας.

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αποστολή βιογραφικών με mail στην διεύθυνση  : ikteodromos@gmail.com