Τεχνικός έλεγχος Δικύκλων - Μοτοσυκλετών

Με τη προσκόμιση του Δικύκλου θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα

 

Τεχνικός έλεγχος Ανάριθμων (Αταξινόμητων) Δικύκλων - Μοτοσυκλετών

Για τον έλεγχο σε Ανάριθμα δικύκλα θα χρειαστείτε:

 • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους (εφόσον χρειασθεί)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα

 

Τεχνικός έλεγχος Δικύκλων - Μοτοσυκλετών

Για τον έλεγχο σε Εκπαιδευτικά δίκυκλα θα χρειαστείτε:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Αδεια λειτουργίας της σχολής
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα

 

Τα νέα μας